Hopp til innhold

Tangen Eiendom AS er eid 50/50 av selskapene Grenland Havn IKS og Heidelberg Materials Norway AS.

Grenland Havn IKS Selskapet tilrettelegger for næringsutvikling og bærekraftige transportløsninger i industriregionen Grenland. Selskapet driver fire havneterminaler i industriområdet Grenland og er i ferd med å bygge en femte terminal kalt Frier Vest havneterminal. Grenland Havn IKS er eid av Bamble, Porsgrunn og Skien kommune.

Heidelberg Materials er et tysk selskap som produserer sement og byggematerialer. Heidelberg Materials er verdens fjerde største sementprodusent og har to fabrikker i Norge, hvorav den ene ligger i Brevik. Ved fabrikken i Brevik etablerer Heidelberg Materials verdens første fangstanlegg for CO2. Fangstanlegget vil redusere CO2 utslippene med mer enn 400.000 tonn årlig.