Hopp til innhold

Arealer til leie

7400 kvm areal er regulert til næring. Arealene er fordelt på to nivåer; Ca 3800 kvm på en flate, og ca 3500 kvm hvor noe spregningsarbeid gjenstår.

Nærmeste nabo er vannfabrikken Fresh Water Norway som etablerte seg på området i 2020.

Regionen Grenland

Grenland er Norges største industriområde og sentrum for prosessindustrien. Her finner du store aktører som Yara, INEOS, Heidelberg Materials, Eramet og ABB og en rekke små- og mellomstore bedrifter. Til sammen gir dette stor bredde i industrikompetansen. I Grenland finner man landets best utviklede energinett for elektrisitet, naturgass og biogass, samt vannbårne varmesystemer. Som et regionalt knutepunkt skaper dette komparative fortrinn som kan videreutvikles.

Clusteret Powered by Telemark er en samarbeidsarena som skaper verdensledende løsninger innen lavutslipp og ressurseffektivitet for økt bærekraft. Clusteret sin visjon er å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040. Dette skal skape økonomisk vekst i form av nye arbeidsplasser og økt eksport. Sentralt i denne utviklingen står blant annet Heidelberg Materials sitt karbonfangstprosjekt

Grenlandsregionen er en sterkt integrert bo-, service- og arbeidsmarkedsregion og fungerer på mange måter som et felles byområde. Her er det utdanningsinstitusjoner på alle nivå, industrien har egne forskningssentre og befolkningen besitter bred industrikompetanse.

Grenland kan tilby gode og effektive transportløsninger som støtter opp under industri- og næringsetablering i regionen. Offentlige havner, deriblant Breviksterminalen som ligger rett ved Tangen Eiendoms areal, har linjer til Europas største havner. 

Om kort tid blir E18 gjennom regionen en høystandard firefeltsvei. E134 utgjør hovedforbindelsen mellom øst og vest, og Grenland er tilknyttet denne via RV 36.

Videre er Grenland endestasjon for togene på Vestfoldbanen, og Sørlandsbanen er tilknyttet gjennom Bratsbergbanen, begge opererer både person- og godstrafikk. Brevikbanen knytter Heidelberg Materials og Breviksterminalen til banenettet.

Sandefjord Lufthavn Torp ligger innenfor 30 minutters reisetid med både kollektivtrafikk og bil.